Szolgáltatásaink:

Rendezvény szervezése és lebonyolítása:

Család és munka összeegyeztetése, Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, Családi közösségépítő programok: Középpontban a környezetvédelem, Egészségnapok, A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő csoportos foglalkozás: Szexuális életre nevelés, Generációk közötti együttműködés, Helyi hagyományok ápolása (ismeretterjesztő előadássorozat), Nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítése,

Közösségi aktivitás erősítése: iskolai előadások, helyi városvédő napok, helyi értékek védelme, helyi hagyományok ápolása, Áldozattá válás megelőzését célzó előadások: biztonságos internet-használat elősegítése, veszélyek tudatosítása, Az önvédelmi képességek növeléséhez kapcsolódó rendezvények,
Érzékenyítő programok, Tábor szervezése

Pályázati projekttervezés:

A projekt céljainak kijelölése, Stratégiai tervezés, Projekt terv készítése, Mérföldkövek kijelölése, Kockázatelemzés, Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, Projektszereplők kiválasztása, Projektszereplők értékelési rendszerének kialakítása, Projektvezetési kérdések, A projekt során felmerülő problémák megoldási lehetőségei

Üzleti hatékonyságnövelés:

Vezetéssel kapcsolatban: A vezetői szerep és folyamatok megismerése, Vezetői típusok és stílusok, A motiválás módszertana, Vezetői személyiségfejlesztés, Vezetői kommunikáció- különös tekintettel az asszertivitásra és a prezentációra, Teljesítményértékelés hatékonyan, Időgazdálkodás, Stressz- és konfliktuskezelés, Hatáskörök kijelölése, Csapatépítés, Vezetői szerepkonfliktusok, Stresszoldás, Relaxációs technikák, Konfliktuskezelés, Ötletgenerálási módszerek, Célok és stratégiák újragondolása, Motiváció a mindennapokban

Üzletvitellel kapcsolatban: Átvilágítás – a problémásnak ítélt folyamatokra fókuszálva, Hosszú-és rövidtávú célok kijelölése, Stratégiaalkotás, Operatív tervezés, Kockázatelemzés, Versenytárselemzés, Piaci pozíció javításának lehetőségei, Üzleti- és marketing terv készítése, Márkaépítés, Arculat kialakítása, HR audit, Aktuális problémák átvizsgálása és megoldási lehetőségek felvázolása

Pedagógus akkreditált képzések:

A teljes képzéslista megtekintése:

Egységben az erő! – a csapatban rejlő értékek, az egység, a hatékony csapatműködés, a csoportnorma fogalma

Mindennapi kompetenciák fejlesztése – Folyamatműködés: a folyamatmenedzsment alapjai, a motiváció szerepe, a személyiség szerepe, a tervezési folyamat

Hatékony gondolkodás fejlesztése – a tudatos gondolkodás alapelemei, brainstorming módszer, logikai gondolkodás, a folyamatmenedzsment

Hogyan növeljük hatékonyságunkat? – kommunikáció és produktivitás, prezentációs technikák, tárgyalástechnikák

Hogyan növeljük hatékonyságunkat? -ügyfélorientált kommunikáció alapjai és eszközei, az optimális időbeosztás, az önérvényesítés

Digitális ismeretek? Az informatika alapelemei, munkahelyi és hétköznapi számítógép-használat, mappa- és fájlrendszer, a netikett

Digitális ismeretek – a Word, a Google alkalmazások, keresési módszerek, az internet adta lehetőségek

Digitális ismeretek – a mobil rendszerek, az Outlook felépítése, – Word, Excel, PowerPoint

Hatékony kommunikációs technikák – kommunikációs alapfogalmak, a verbális kommunikáció, telefonon történő kommunikáció

Vezetői képességek fejlesztése – vezetés és önmegértés, a tárgyalás módszertana, döntéshozatali technikák, sikerközpontú vezetés

Vezetői képességek fejlesztése – a vezetői szerep, vezetői fejlesztés koncepciójának megalkotása, a vezetői hatékonyság, a vezetői teljesítmény

Elemzés:

A fejlesztéseket mindig megelőzi egyfajta állapotfelmérés. Elemzési szolgáltatásaink keretében a munkaszervezetet teljes egészében vizsgáljuk, és ebből kiindulva határozzuk meg a fejlődés lehetőségeit. Önnek lehetősége van csak ennek a szolgáltatáselemnek az igénybe vételére is, fejlesztés nélkül.

 

FSZT